اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۳۶۰

اهداف و وظایف:

  1. انجام عملیات صحرایی و مطالعات کارشناسی جهت تهیه انواع نقشه ها در مقیاس های مختلف و گزارشات زمین شناسی.

  2. ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با زمین شناسی با ارگانهای استان.

  3. تبادل اطلاعات علمی و همکاری در پروژه ها با سایر سازمانها.

  4. انجام امور مشاوره ای بنا به درخواست اٌرگانهای کشور در زمینه زمین شناسی.

  5. آموزش کارشناسان و اطلاع رسانی تخصصی و عمومی در ارتباط با زمین شناسی.

  6. ارائه خدمات اطلاعاتی زمین شناسی به کلیه مراجعین محترم.

  7. مطالعات و تحقیقات زمین شناسی و اکتشاف و پی جویی مواد معدنی و تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاسهای مختلف.

 

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۵