ژئوتوریسم

تعداد بازدید:۱۰۹۱

ژئوتوریسم چیست؟

زمین گردشگری یا ژئوتوریسم (Geo Tourism) یکی از رشته های تخصصی اکوتوریسم است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشکران، با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد. این علم از علوم ژئومورفولوژی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک زمینی، ژئوشیمیایی و کلیماتولوژی بهره برده و کارشناسان علوم زمین و علاقه مندان به طبیعت را برای بازدید از جاذبه های زمین دعوت می کند. حفظ محیط زیست و چشم اندازهای آن، عدم تغییر و خودداری از دخالت انسان در برهم زدن چهره زمین از اهداف اصلی ژئوتوریسم است.

ژئوتوریسم می تواند چشم انداز اقتصاد آینده باشد. در مفهومی آموزشی گفته می شود که اقتصاد، مثل چهره یک نوجوان است. برای جلب توجه هر روز به یک شکل درمی آید. یکی از اصطلاحاتی که امروزه بسیار بر سر زبانها است، واژه ژئوتوریسم است. بر این اساس، هر محلی که به خاطر شرایط جغرافیایی ویژه خود نظیر محیط زیست، پوشش گیاهی، زیبایی های بالقوه و فرهنگ مورد بازدید قرار گیرد، در این تقسیم بندی می گنجد.

مناطق ژئوتوریسمی هم برای افراد محلی آن منطقه و هم برای بازدیدکنندگان، منافع مشترک دارد. در این میان اقتصادهای کوچک محلی فعال شده و از سوی دیگر بازدیدکنندگان با مجموعه ای از فرهنگ و آداب و سنن متفاوت آشنا می شوند. در این رابطه، امتیازات دیگری را هم می توان برشمرد که حفاظت از منابع طبیعی یکی از آنها است. پاکیزه نگهداشتن طبیعت و حفظ آن به همان شکلی که به دست ما رسیده، بسیار حائز اهمیت است. متأسفانه گاه به گاه ملاحظه ملاحظه می شود به دلایل فقر فرهنگی و ناآشنایی با استانداردهای اخلاق و رفتار گردشگری، بازدیدکنندگان، ناخواسته یا ندانسته، به تخریب طبیعت و آثار منحصر به فرد آن می پردازند و با نوشتن یادگاری یا ریختن زباله، محل را به صورتی غیرقابل استفاده درمی آورند. از طرفی، توسعه بی برنامه و بی رویه شهری و امکانات رفاهی نظیر جاده ها، رستورانها و ... از جذابیت های آن به شدت می کاهد و سود کوتاه مدت، جایگزین برنامه ای اصولی در درازمدت می شود.

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۳۹۵