نقشه ها

تعداد بازدید:۱۴۱۵۷

نقشه پراکنش کانون های منشاء گرد و غبار در استان خوزستان.pdf

نقشه پراکنش تپه های ماسه ای استان خوزستان(1).jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهر اهواز.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان آبادان.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان باوی.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان دشت آزاداگان.jpg

نقشه پراکنش کانون های گرد و غبار و تپه های ماسه بادی در استان خوزستان.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان هفتکل.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان حمیدیه.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان هندیجان.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان هویزه.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان کارون.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان ماهشهر.jpg

نقشه پراکنش کانوهای منشاء گرد و غبار و تپه های ماسه بادی در شهرستان شوش.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان شادگان.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان رامهرمز.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان رامشیر.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان امیدیه.jpg

نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان خرمشهر.jpg

نقشه پراکندگی توده های کم عمق نفوذی مغناطیسی-gsi.pdf

نقشه پراکندگی دگرسانی های گرمابی.pdf

نقشه پراکندگی سنگ نهشته های رخساری فلیشی.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های آتشفشانی1.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های آتشفشانی2.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های آذرآواری.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های آذرین.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های افیولیتی.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های دگرگونی.pdf                                                   

نقشه پراکندگی سنگ های رسوبی تخریبی.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های کربناته1.pdf

نقشه پراکندگی سنگ های کربناته2.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب ارسنیک.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب پتاس.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب تنگستن.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب جیوه.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب قلع.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب نیکل.pdf

نقشه پراکندگی محیط های مناسب و پتانسل دار سرب و روی.pdf

 ilam-1.250.000.pdf

integrated-map-khuzestan-province.pdf

نقشه پهنه های سیلابی استان خوزستان.jpg

نقشه پهنه های مستعد گرد و غبار ایراننقشه خطر سیلاب کشور

نقشه پتانسیل کارست شدگی کشور

نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان خوزستان

 

 

کلید واژه ها: اداره کل زمین شناسی اهواز دانلود نقشه های زمین شناسی نقشه های زمین شناسی اهواز

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱