فعالیت های پژوهشی

تعداد بازدید:۸۸۷

لیست فعالیت های آموزشی و پژوهشی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری کشور:

1- انعقاد تفاهم نامه مشترک آموزشی فی مابین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اهداف بهره گیری مطلوب از توانمندیها، تجارب و ظرفیت های پژوهشی و علمی طرفین در جهت پیشبرد و تقویت پژوهش های زمین شناسی و اکتشافات معدنی و توسعه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ارتقاء فعالیت های جاری و پرداختن به اولویت های مشترک، برگزاری بازدیدهای علمی، کارگاه ها و دوره های آموزشی

2- انعقاد تفاهم نامه مشترک آموزشی فی مابین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری مرکز- اهواز و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خوزستان در جهت پیشبرد و تقویت پژوهش های زمین شناسی و اکتشافات معدنی و توسعه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ارتقاء فعالیت های جاری و پرداختن به اولویت های مشترک، برگزاری بازدیدهای علمی، کارگاه ها و دوره های آموزشی

3-برگزاری دوره آموزشی G.I.S در سطوح مقدماتی

4-برگزاری دوره آموزشی G.P.S 

5-برگزاری دوره آموزشی Google Earth ویژه تهیه نقشه

6-برگزاری دوره آموزشی تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000مربوط به نقشه های استان چهارمحال و بختیاری (بن، یان چشمه، بارده، مشهدی کاوه)

7-برگزاری دوره مجازی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها

8-برگزاری دوره آموزش مجازی مفاهیم و کلیات دوره الکترونیک

9-برگزاری دوره آموزش مجازی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

10-برگزاری دوره آموزش مجازی مهارت­های حرفه­ای و اداری کار با رایانه

11-ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه ­های مرتبط با زمین­ شناسی با ارگان­های دولتی استان و مراکز دانشگاهی

12-تبادل اطلاعات علمی و همکاری در پروژه ­ها با سایر سازمان­ها

13-آموزش کارشناسان و اطلاع رسانی تخصصی و عمومی در ارتباط با زمین ­شناسی

14-برگزاری کارگاه های آموزشی- تخصصی

15-شرکت در سمینارهای هم اندیشی آموزشی دستگاهای اجرایی استان خوزستان

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۳۹۹