کتابخانه

تعداد بازدید:۱۵۳۱

کتابخانه:

کتابخانه مرکز با مساحتی بالغ بر 24 متر مربع دارای حدود 2200 جلد کتاب و گزارش و آرشیو کاملی از نقشه های زمین شناسی و توپو گرافی استان و بخش های وسیعی از کشور است که در حال حاضر پاسخگوی دانشجویان و سایر کاربران می باشد.

لیست کتب انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ذیل آمده است برای مشاهده جزئیات بیشتر دانلود کنید.

لیست فروش انتشارات اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (اهواز)

لیست فروش انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (سازمان مرکزی تهران)

همچنین جهت رویت تصاویر کتاب ها به همراه توضیحات اضافی به بخش دسترسی سریع و لینک کتاب ها مراجعه نمایید.

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۱