اداره اکتشافات

تعداد بازدید:۱۵۰۸

بخش اکتشاف:

به علت اینکه استان خوزستان در بخش کاملا رسوبی  دشت خوزستان واقع در زاگرس چین خورده است، از پتانسیل فلزی کمی برخورداراست. در گذشته بیشتر فعالیت های این مرکز جهت پی جویی مصالح ساختمانی مانند: تهیه ی مواد اولیه برای تولید آجر، تولید شن و ماسه ،گچ وآهک، سنگ نما وهمچنین پی جویی نمک پتاس، نیترات سدیم،بیتومین ،صدفهای آهکی بوده است. هم اکنون این مرکز اکتشافات ژئوشیمیایی را برای یافتن پتاسیل های جدید و توسعه پتاسیل های قدیم و همچنین تولید داده برای عملیاتهای زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی، زمین شناسی مهندسی، آب شناسی را در دستور کار خود قرار داده است. شایان ذکر است که این اداره کل، در نظر دارد تا  نقشه ی پتاسیل مواد معدنی را در سطح استان خوزستان تهیه نماید.

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۵