ریخت شناسی

تعداد بازدید:۱۵۴۸

ریخت شناسی:

از نگاه زمین ریخت شناسی سه چهره مورفولوژیک، در استان خوزستان حاکم است. اول واحدهای کوهساز که درشمال خاور استان قرار دارند. دوم واحدهای تپه ماهوری که نواحی واقع پیرامون دزفول، رامهرمز و اهواز را زیر پوشش دارند. سوم دشت های آبرفتی و پهنه های سیلابی که زمینهای واقع در جنوب اهوز تا سواحل خلیج فارس را تشکیل و نوعی زمین ریخت های نهشتی هستند. در ریختار گفته شده پدیده های تکتونیکی، ترکیب سنگ شناسی سازند های زمین شناسی، میزان تراکم و فرسایش پذیری سنگها و بالاخره خاستگاه زایشی (فرسایشی- نهشتی) نقش دارند. در خوزستان به علت ارتفاع پایین بخشهایی از این استان، در قسمتی از کرانه ها توسط دریا و در سایر نقاط به واسطه جریان رودخانه ها، باتلاقهای وسیعی به وجود آمده که به واسطه آب دائمی و زیاد به اسم "هور" معروفند و هورالعظیم، هور مزرعه و هور دورق از این جمله هستند.

 

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۵