کانسارهای رسوبی

تعداد بازدید:۱۳۱۰

کانسارهای رسوبی.pdf                                                      دولومیت چناره.pdf

کانسار پلاسر-رسوبی(1).pdf                                              گچ استان خوزستان.pdf                                        

آهک بهبهان.pdf                                                              سلستین ترتاب رامهرمز.pdf

آهک چناره.pdf                                                               سلستین قصرقبر.pdf

بوکسیت.pdf                                                                   

صدف آهکی.pdf                   

فسفات کوه ریش.pdf

ماسه صنعتی استان خوزستان.pdf

آجرشیلی.pdf

سولفات سدیم.pdf

نمک.pdf

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۵