آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۸۴۵

آموزش یکی از وجوه اساسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مرکز اهواز است و از بدو تاسیس ، واحد آموزش در این مرکز، فعالیت خود را در راستای ارتقا سطح علمی کارشناسان ، بهسازی نیروی انسانی و همچنین برگزاری دوره های عمومی و تخصصی زمین شناسی برون سازمانی سامان داده است. این واحد با شناسایی نیازهای آموزشی و بهره گیری از توان علمی و عملی مجموعه ایی از استادان و کارشناسان متخصص و مجرب سازمان و پژوهشکده علوم زمین و همچنین انعقاد تفاهم نامه های مشترک با شرکت ها و ارگانهای دولتی، سازمان نظام مهندسی معدن ، موئسسات آزاد آموزشی ، دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و ... در منطقه جنوب باختری ایران دوره های متنوع آموزش را در سطح های مختلف با گرایش های مختلف طراحی و اجراء می نماید. ارائه دانش و مفاهیم روز زمین شناسی با تأکید بر جنبه های کاربردی، ویژگی بارز آموزش در این مرکز است. در برنامه های آموزشی از روش های تعاملی از جمله استفاده از سمینارهای تخصصی، برگزاری دوره های آموزش مجازی و کارگاه های آموزشی عملی نیز استفاده می شود.

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۵