گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸

نوع گزارش زمین شناسی
فایل
گروه زمین شناسی
تاریخ انتشار ۱۵ آذر ۱۳۹۹
گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸

خلاصه توضیحات

گزارش بررسی آب گرفتگی آذر 1399 شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین 1398 به همت خانم سمیه فتح‌تبار فیروزجای و آقای علی اژدری از مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی اهواز تهیه شد.