گزارش ها

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸زمین شناسیزمین شناسی
گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمدزمین شناسیزمین شناسی
گزازش زمین شناسی نقشه ۱:۲۵۰۰۰ اهواززمین شناسیزمین شناسی
نقشه راه زمین شناسی و معدن خوزستانزمین شناسیزمین شناسی
گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمانزمین شناسیزمین شناسی