زمین شناسی

کتاب‌ها

گزارش ها

۱. گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان

نویسنده : اداره کل زمین شناسی اهواز

گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان

۲. کانوهای گرد و غبار و پهنه های ماسه بادی استان خوزستان به تفکیک شهرستان

نویسنده : اداره کل زمین شناسی اهواز

کانوهای گرد و غبار و پهنه های ماسه بادی استان خوزستان به تفکیک شهرستان

۳. نقشه راه زمین شناسی و معدن خوزستان

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۴. گزازش زمین شناسی نقشه ۱:۲۵۰۰۰ اهواز

گزارش نقشه 1:25000 زمین شناسی اهواز

گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

۵. گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸

۶. گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸

گزارش بررسی آب گرفتگی آذر 1399 شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین 1398 به همت خانم سمیه فتح‌تبار فیروزجای و آقای علی اژدری از مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی اهواز تهیه شد.