زمین شناسی اهواز

کتاب‌ها

گزارش ها

۱. گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان

نویسنده : اداره کل زمین شناسی اهواز

گزارش بررسی مناطق با خطر بالای زمین لغزش در شهر مسجد سلیمان

۲. گزارش ژئوشیمی رسوبی کانون های گرد و غبار در استان خوزستان

نویسنده : اداره کل زمین شناسی اهواز

گزارش ژئوشیمی رسوبی کانون های گرد و غبار در استان خوزستان

۳. نقشه راه زمین شناسی و معدن خوزستان

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۴. گزازش زمین شناسی نقشه ۱:۲۵۰۰۰ اهواز

گزارش نقشه 1:25000 زمین شناسی اهواز

گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸

۵. گزارش بررسی آب گرفتگی آذر ۱۳۹۹ شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین ۱۳۹۸

گزارش بررسی آب گرفتگی آذر 1399 شهرهای استان خوزستان و مقایسه آن با سیل فروردین 1398 به همت خانم سمیه فتح‌تبار فیروزجای و آقای علی اژدری از مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی اهواز تهیه شد.