اداره کل زمین شناسی اهواز

گزارش ها

گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

۱. گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد

گزارش بررسی رانش زمین روستای میراحمد


نقشه ها

نقشه پراکنش کانون های منشاء گرد و غبار در استان خوزستان.pdf نقشه پراکنش تپه های ماسه ای استان خوزستان(1).jpg نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهر اهواز.jpg نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان آبادان.jpg نقشه پراکنش کانون های ریزگرد در شهرستان باوی.jpg نقشه پراکنش ...

گزارشات

گزارش شناسایی کانونهای ریزگرد سازمان زمین شناسی اهواز.pdf گزارش ژئوشیمی رسوبی کانون های گرد و غبار در استان خوزستان.pdf نقشه راه زمین شناسی و معدن خوزستان.pdf کانوهای گرد و غبار و پهنه های ماسه بادی استان خوزستان به تفکیک شهرستان.rar ahwaz-final.pdf بررسی رانش زمین در ...