اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانه

نوع گزارش اکتشاف
گروه اکتشاف
اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانه

خلاصه توضیحات

مجری طرح: مهندس بهروز برنا/ توسط: بهنام شمسی، عبدالسمیع سعیدی/ با همکاری: نجات غلامی/ پاییز 1394

کلید واژه ها: خراسان شمالى اکتشاف