خراسان شمالى

گزارش ها

زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنورد

۱. زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهار برج، جنوب غرب بجنورد

گروه سنگ شناسی، زمین شناسی و چینه شناسی منطقه چهاربرج (جنوب غرب بجنورد)/ محمود مهرپرتو، خسرو تهرانی/ بهمن 1366

مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفراین

۳. مطالعات اکتشافی و تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی اقتصادی منطقه عمومی اسفراین

مجری طرح: مهندس ناصر فخر موحدی/ معاونت معدنی: مهندس مرادعلی قلی پور/ ناظر پروژه: مهندس مهدی مهدی زاده/ مشاور: مهندس مشاور کان ایران/ بهار 1389

طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباد

۴. طرح مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسار مس صفی آباد

مجری طرح: مهندس ناصر فخر موحدی/ معاونت معدنی: مهندس مرادعلی قلی پور/ ناظر پروژه: مهندس مهدی مهدی زاده/ مشاور: مهندسین مشاور کان ایران/ بهار 1389

اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانه

۵. اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ آشخانه

مجری طرح: مهندس بهروز برنا/ توسط: بهنام شمسی، عبدالسمیع سعیدی/ با همکاری: نجات غلامی/ پاییز 1394

اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کاکلی

۶. اکتشافات ژئوشیمیایی در وروقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ کاکلی

مجری طرح: مهندس بهروز برنا/ تهیه کنندگان: بهنام شمسی، عبدالسمیع سعیدی، محسن نجاران، نجات غلامی/ پاییز 1394

طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)

۷. طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۱)

اکتشافات مرحله شناسایی در پهنه صفی آباد/ مجریان طرح: محمدتقی کره ای، جعفر طاهری/ مجری فنی: حسن عزمی/ تهیه کنندگان: محمد جعفری، مصطفی فیض، سعید سدید، ریحانه احمدی روحانی، مرتضی قنبری، حسنعلی حسین زاده/ 1394

شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰

۸. شرح نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰

مجری طرح: جمال روشن روان/ مجری فنی: فرخ قائمی/ تابستان 1394

طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفراین

۹. طرح اکتشاف تکمیلی مس در منطقه نظرگاه، زردبلند و مس کانی منطقه صفی آباد شهرستان اسفراین

مجری طرح: سازمان صنعت، معدن و تجارت/ ناظر پروژه: مهندس مهدیزاده/ مشاور: مهندسین مشاور کان ایران/ زمستان 1391

طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۲)

۱۰. طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (گزارش شماره ۲)

اکتشافات مرحله شناسایی در پهنه صفی آباد/ مجریان طرح: محمدتقی کره ای، جعفر طاهری/ مجری فنی: حسن عزمی/ تهیه کنندگان: محمد جعفری، سعید سدید، مصطفی فیض، حسین فردوسی، مرتضی قنبری، حسنعلی حسین زاده/ زمستان 1395