منوی فرعی

اداره آموزش

از آنجایی که اطلاع رسانی و نشر اطلاعات علمی زمین شناسی و اکتشاف کشور از ماموریت های اصلی سازمان محسوب می گردد آموزش گرایش های مختلف علوم زمین برای اقشار مختلف جامعه از جایگاه بسزایی برخوردار است. از طرفی توسعه پروژه های زمین شناسی و اکتشافی کشور و استفاده از فناوری های روز دنیا استفاده از برنامه های آموزشی را اجتناب ناپذیر می نماید.

بنابراین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می بایست برنامه ها و طرح های مختلفی برای توسعه منابع انسانی  داشته باشد.

سرزمین ایران به لحاظ موقعیت زمین شناسی و معدنی خاص خود دارای پتانسیل های متنوعی از ذخائر معدنی، معادن غنی فلزی و غیر فلزی، مخاطرات طبیعی و پدیده های زیبای زمین شناسی می‌باشد از این رو ضروری است تا شهروندان ایرانی آگاهی بالایی نسبت به علم زمین شناسی و معدن داشته باشند تا ضمن مفابله با خطرات طبیعی در توسعه کشور از ذخائر معدنی بهره مند گردند.

برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان و دبیران آموزش و پرورش، برقرار ارتباط با مراکز معتبر علمی کشور، برگزاری نشست ها و همایش تخصصی برای مخاطبین فرهیخته و متخصص علوم زمین کشور مشتمل بر رشته های مختلف زمین شناسی و علوم وابسته به آن، تدوین نیاز های آموزشی پرسنل سازمان و تقویم آموزشی آن و نهیه شناسنامه آموزشی کارکنان سازمان را می توان از ماموریت های مهم گروه آموزش سازمان نام برد.

لازم به ذکر است سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور همکاری های موثری  با گروه زمین شناسی  وزارت آموزش و پرورش دارد تا بتواند آموزش علوم زمین را در اقشار مختلف جامعه به شکلی ارائه دهد تا همه مردم بدانند که جایگاه علوم زمین و درک زمین و  ایران در آینده  چیست .