ایده های آموزش علوم زمین

تعداد بازدید:۲۳۷

 

 • شیمی
 • تغییر اقلیم
 • زلزله
 • زمین در فضا 
 • سال های ابتدایی
 • زمین شناسی مهندسی
 • محیط زیست
 • تکامل حیات
 • عملیات صحرایی
 • فسیل ها
 • کار تهیه نقشه زمین شناسی
 • زمان زمین شناسی
 • ژئوفیزیک
 • یخچال ها
 • دانشمندان بزرگ
 • مغناطیس

 

 

 • ریاضی 
 • کانی ها
 • مخاطرات طبیعی
 • اقیانوس ها و دریاها
 • دیرینه جغرافیایی
 • تکتونیک صفحه ای
 • منابع
 • سنگ ها
 • چرخه سنگ
 • ساختارهای رسوبی
 • خاک ها
 • زمین شناسی ساختاری
 • ساختار زمین
 • آتشفشان ها
 • فعالیت های آبی

 

 

کلید واژه ها: آموزش مدرسه

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۰