گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان(جنوب‌باختر تبریز)

Category Type For WebSite Administer
Group GSI.IR
Author احمد دادستان، ایوب قدیرزاده و جمشید سبحان وردی
Publisher سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
Published At 12 February 2016

Summary

منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی و در قسمت جنوب‌غربی شهر تبریز واقع شده است. این منطقه تحت عنوان دشت مایان جزء دهستان آجی‌چای بوده و دارای مختصات '00˚ 46 تا' 15 ˚46 طول شرقی و '00 ˚38تا' 15 ˚38 عرض‌ شمالی، به وسعت 153کیلومتر مربع است.

Description

دشت مایان در جنوب‌باختری شهر تبریز از جمله مناطقی است که در آن فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی گسترش یافته است و پساب‌های‌ شهر تبریز و انواع کارگاه‌های صنعتی با ورود به رودخانه آجی‌چای، بوسیله نهرهای سنتی و اخیراً با کانال‌های بتونی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورود پساب کارخانه‌های مختلفی مانند شهرک چرم‌سازی و پتروشیمی از یک‌سو و انواع فاصلاب شهری از سوی دیگر انواع مواد شیمیایی آلی و معدنی را وارد طبیعت می‌نماید. آب‌های آلوده علاوه‌بر نفوذ در آبخوان‌های آزاد و محبوس، برخی محصولات کشاورزی نیز بعضی از آلاینده‌ها را جذب نموده و بدین ترتیب اولین حلقه از زنجیره غذایی آلوده با ورود آلودگی شیمیایی شکل می‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان استدلال ساده‌ای داشت که هیچ معیاری برای کنترل انواع آلاینده‌ها وجود ندارد و یا بازه زمانی مناسب برای خودپالایی محیط ارزیابی نشده است. مطالعه زمین‌شناسی زیست‌محیطی در ابتدا با تعیین منشأ آلودگی‌های موجود در منطقه مایان درصدد است تا پراکنش برخی از آلودگی‌هایی که بر اساس استانداردهای موجود اندازه‌گیری شده است را به نمایش بگذارد. در این مطالعه با توجه به بضاعت آنالیز‌های دستگاهی در دسترس، بیشتر بر آلودگی‌های معدنی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و خاک پرداخته است.