Reports

Showing 101-105 of 105 items.
TitleGroupCategoryStatesFile
 
بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگینGSI.IRType For WebSite Administer
بررسی های زمین شناسی زیست محیطی در منطقه قروه-بیجار-گزارش مقدماتیGSI.IRType For WebSite Administer
گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تمرکز فلزات سنگین در چشمه های تعدادی از روستاهای غرب شهر بیجار در استان کردستانGSI.IRType For WebSite Administer
گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان(جنوب‌باختر تبریز)GSI.IRType For WebSite Administer
لزوم رسیدگی به وضعیت و آثار زمین شناسی زیست محیطی معادن در روند توسعه پایدارGSI.IRType For WebSite Administer