نقشه مخاطرات شهر طالقان به همت کارشناسان مرکز پژوهش‌های کاربردی تهیه می‌شود۱

نقشه مخاطرات شهر طالقان به همت کارشناسان مرکز پژوهش‌های کاربردی تهیه می‌شود

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به نقل...