برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به منظور ارتقای دانش و ایجاد مهارت

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۳
کارگاه آموزشی آتش نشانی عمومی و دوره آموزشی ایمن یار