ژئوتوریسم پدیده های گازی و نفتی در منطقه رامهرمز-خوزستان

منطقه رامهرمز در ۹۰ کیلومتری شرق شهر اهواز، در موقعیت جفرافیایی۴۹.۵ تا ۵۱ درجه طول شرقی و۳۱ تا ۳۲ درجه عرض شمالی واقع شده است.

ژئوتوریسم پدیده های گازی و نفتی در منطقه رامهرمز-خوزستان

محمد محمدیان،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان mohammad2523.88@gmail.com

محمد حسین قبادی،دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدانamirghobadi@yahoo.com

 چکیده :

منطقه رامهرمز در 90 کیلومتری شرق شهر اهواز، در موقعیت جفرافیایی49.5 تا 51 درجه طول شرقی و31 تا 32 درجه عرض شمالی واقع شده است. این منطقه با داشتن اشکال زیبا و متنوع زمین شناسی، یکی از مهم ترین مناطق زمین گردشگری استان خوزستان می باشد. این مناظر برای هر فرد زمین شناس و غیر زمین شناس لذت بخش می باشد. در این مقاله پتانسیل گردشگری پدیدهای سطحی گازی و نفتی معرفی شده اند. مهم ترین این پدیده ها چشمه های قیر ماماتین و دره قیل، تش کوه (چشمه های گازی) و چشمه های گوگرد گنبدلران می باشد. این منطقه با داشتن حدود10 اثر تاریخی و طبیعی دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک سایت گردشگری می باشد.

کلید واژه ها: خوزستان