معرفی غار شیربند و تنگه ­زندان در استان سمنان به عنوان ژئوپارک ملی

امروزه ژئوتوریسم راهکارى نوین براى تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه­هاى طبیعى هر منطقه است که علاوه بر ایفاى نقش آموزشى- علمى، سبب توسعه توریستى یک منطقه می­شود.

معرفی غار شیربند و تنگه­ زندان در استان سمنان به عنوان ژئوپارک ملی

یاسر وکیل­زاده، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نمایندگی زمین­شناسی سمنان

الهه رحیمی*، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نمایندگی زمین­شناسی ساری

Ela_rahimi@yahoo.com

3-  میرشعبان جعفرنژاد،  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نمایندگی زمین­شناسی ساری

4- رامبد فرشیدفر، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

چکیده :

امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه­های طبیعی هر منطقه است که علاوه بر ایفای نقش آموزشی- علمی، سبب توسعه توریستی یک منطقه می­شود. در سالهای اخیر سازمان یونسکو برنامه بین­المللی را با عنوان پارک­های زمین شناختی(ژئو پارک) اجرا نموده است. ژئوپارک تحت حمایت یونسکو، ناحیه­ای با محدوده‌های کاملاً تعریف شده و دارای مساحت کافی به ‌منظور توسعه اقتصادی منطقه در آینده می­باشد. این محدوده از نظر یونسکو  می‌بایست شامل چندین پدیده جالب زمین شناسی (در ابعاد گوناگون و بدون در نظر گرفتن مقیاس­ها) با ترکیبی از ویژگی های علمی،کمیابی یا زیبایی پدیده، نمایش تاریخ زمین شناسی منطقه، نمایش وقایع یا فرایندهایی که نه تنها ارزش زمین شناسی دارند، بلکه از لحاظ باستان شناسی، بوم شناسی، تاریخ یا فرهنگ شناسی نیز ارزشمند هستند. در این میان غار شیربند و تنگه­زندان واقع در سمنان با در اختیار داشتن  غالب موارد زیباشناسی و کمیابی پدیده زمینه­ مساعدی را جهت معرفی به عنوان ژئوپارک دارا می­باشند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از  نتایج بدست آمده از پیمایش­های میدانی انجام گرفته در این منطقه توسط نگارنده، علاوه بر  شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی و ساختارهای زمین­شناسی آن  با دیدگاه­های ژئوتوریستی، به  بررسی پتانسیل این منطقه جهت تبدیل شدن به یک ژئوپارک پرداخته شود.


 

کلید واژه ها: سمنان