بررسی تولید کنسانتره از باطله های تر قدیم با عیار پایین در واحد WTP کارخانه هماتیت، مگنتیت و سولفورزدایی مجتمع سنگ آهن گل گهر

شرکت سنگ آهن گل گهر به منظور استفاده بهینه از باطله های تر ایجاد شده کارخانه مگنتیت، که از زمان شروع تولید شده است

بررسی تولید کنسانتره از باطله های تر قدیم با عیار پایین در واحد WTP کارخانه هماتیت، مگنتیت و سولفورزدایی مجتمع سنگ آهن گل گهر

فردیس نخعی ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان، fardis_nakhaeie@yahoo.com

عباس سام، دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه مک گیل کانادا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، sam@mail.uk.ac.ir

 چکیده :

شرکت سنگ آهن گل گهر به منظور استفاده بهینه از باطله های تر ایجاد شده کارخانه مگنتیت، که از زمان شروع تولید شده است، طرح احداث یک خط تولید کنسانتره آهن از باطله تر، با ظرفیت 200 هزار تن در سال نموده است. مدار واحد  (Wet Tailings processing) WTPکارخانه هماتیت، مگنتیت و سولفورزدایی سنگ آهن گل گهر به طور کلی متشکل از سه جداکننده مغناطیسی تر شدت پایین (1800 گوس) است. با توجه به محدودیت های عیاری مختلف حوضچه باطله تر با گرفتن گمانه ها و نمونه های نماینده، شناخت خصوصیات عیاری، تعیین ذخیره هر محدوده عیاری مورد بررسی قرار گرفت. با ساخت مدل سه بعدی عیاری، مشخص گردید که 3/3 میلیون تن باطله تر با عیار میانگین آهن 5/42 درصد وجود دارد. لازم به ذکر است، که خوراک ورودی به واحد WTP از منطقه وسیعی از حوضچه باطله با خصوصیات عیاری مختلف تأمین می شود، در نتیجه مشخصات خوراک ورودی به کارخانه از نوسان زیادی برخوردار است. این تغییرات خوراک باعث کاهش کارآیی واحد صنعتی می شود.  با توجه به اینکه  ذخایر با عیار آهن بین 30 - 40 از میزان ذخیره نسبتاً بالایی برخوردار است لذا امکان سنجی استفاده از این ذخیره به عنوان خوراک ورودی واحد WTP مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در این تحقیق از آزمایش لوله دیویس برای بررسی قابلیت جدایش مغناطیسی این باطله استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد، در شدت جریان 1800 گوس دستیابی به کنسانتره ای با عیار آهن 12/70 و سولفور 154/0 با بازیابی وزنی آهن 38/20 درصد امکان پذیر است.

کلید واژه ها: باطله تر قدیم، WTP، امکان سنجی، جداکننده مغناطیسی،آزمایش لوله دیویس.

 

کلید واژه ها: کرمان