بررسی امکان پرعیارسازی نمونه کانسنگ تنگستن ( پلی متال) منطقه چاه پلنگ

کانسار تنگستن منطقه چاه پلنگ در استان یزد درمسیر جاده اردکان به چوپانان واقع شده است

بررسی امکان پرعیارسازی نمونه کانسنگ تنگستن ( پلی متال) منطقه چاه پلنگ

غلامرضا ملاطاهری : معاون مدیریت کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

احمد امینی : مدیر کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

هادی عبداللهی : رئیس گروه کانه آرایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده :

کانسار تنگستن منطقه چاه پلنگ در استان یزد درمسیر جاده اردکان به چوپانان واقع شده است. کانی های تشخیص داده شده توسط آنالیز XRD و مطالعات میکروسکوپی عبارتند از: کوارتز، کلریت ، آتاکامیت ، آزوریت و مالاکیت، فربرایت ، ایلیت، گوتیت، کلسیت. آنالیز XRF و تجزیه شیمیایی نمونه معرف گرفته شده از دپوهای موجود در محدوه این کانسار عیار اکسید تنگستن ، مس و طلا را به ترتیب 2/1 % ، 7 % و ppm 1 مشخص نمود. مطالعات میکروسکپی انجام شده بر روی فراکسیون مختلف نشان داد که درجه آزادی کانی تنگستن در بخش ابعادی درشتر از 3/0 میلیمتر بیش از 80 درصد می باشد. با توجه به اختلاف وزن مخصوص کانی تنگستن و کانی های همراه با کانگ یکی از روش های مناسب جهت پر عیار سازی با توجه به درجه آزادی استفاده از میزلرزان می باشد.آزمایشات انجام شده در این خصوص نشان داد با استفاده از میزلرزان امکان تهیه محصولی با عیار و بازیابی به ترتیب 23 و 59 درصد برای تنگستن وجود دارد. در صورتیکه از روش انحلال اسیدی  نیز بعد ازجدایش ثقلی برای جدایش مس به عنوان عامل افزایش عیار تنگستن و همچنین تهیه محصولی جانبی استفاده گردد امکان تهیه محصولی با عیار و بازیابی به ترتیب  27 و 59 درصد برای تنگستن وجود خواهد داشت.

کلید واژه ها:(چاه پلنگ، تنگستن،مس،انحلال اسیدی )

کلید واژه ها: یزد