تعیین شرایط بهینه به منظور بازیابی کائولن موجود در سد باطله‏‎ی کارخانه کائولن زنوز با روش اسکرابینگ

فرآوری باطله‌ها و بازیافت مواد باارزش موجود در آنها از مواردی است که امروزه با توجه به کاهش ذخایر پر عیار و عوامل زیست‌محیطی ناشی از باطله‌ها مدنظر قرار گرفته است

تعیین شرایط بهینه به منظور بازیابی کائولن موجود در سد باطله‏ی کارخانه کائولن زنوز با روش اسکرابینگ

عباس رهیده، کارشناسی ارشد فرآوری، دانشکده­ی معدن دانشگاه تهران (a.rahideh@ut.ac.ir)

سید ضیاءالدین شفایی، استاد دانشکدهی معدن دانشگاه تهران

محمد نوع­پرست، استاد دانشکدهی معدن دانشگاه تهران

مهدی قراباغی، دانشجوی دکتری، دانشکده‏ی معدن و متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داریوش عزیزی، کارشناسی ارشد فرآوری، دانشکده­ی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

فرآوری باطله‌ها و بازیافت مواد باارزش موجود در آنها از مواردی است که امروزه با توجه به کاهش ذخایر پر عیار و عوامل زیست‌محیطی ناشی از باطله‌ها مدنظر قرار گرفته است. یکی از باطلههایی که به منظور بازیافت می­تواند مورد استفاده قرار گیرد کائولن بازیابی نشده‏ی موجود در سد باطلهی کارخانه کائولن زنوز است. باطله موجود در این منطقه دارای مقدار زیادی کائولن بازیابی نشده است که در این مقاله نتایج مطالعات اسکرابینگ انجام شده بر باطله مذکور به منظور بازیابی کائولن موجود در آن ارایه شده است. مطالعات کانی‌شناسی با مقاطع میکروسکوپی نشان داد که کانی­های اصلی نمونه کوارتز و کائولن هستند و متوسط عیار کائولن در نمونه سد باطله 1/17% است. در آزمایشهای اسکرابینگ مواد زیر 38 میکرون به عنوان کنسانتره در نظر گرفته شد. طراحی آزمایش‌ها با استفاده از یک طراحی فاکتوریل 23 صورت گرفت و تحلیل نتایج نشان داد که غلظت اسید و سرعت همزدن در عیار کائولن و زمان اسکرابینگ، غلظت اسید و سرعت همزدن در بازیابی کائولن دارای بیشترین اثر بوده‌اند. با توجه به بهینه‌سازی شرایط آزمایش­ها، با استفاده از زمان 60 دقیقه، غلظت اسید 1750 گرم بر تن و سرعت همزدن 1500 دور در دقیقه کنسانتره کائولن با عیار 27/26% و بازیابی  11/73%  به دست آمد.

کلمات کلیدی: اسکرابینگ، کائولن، بازیافت باطله، طراحی فاکتوریل.

 

کلید واژه ها: سایر موارد