بررسی اختلاط ماگمایی با توجه به نتایج پتروگرافی و مایکروپروب در الوند

بسیارى از نفوذى‌هاى گرانیتوئیدی، شواهد بافتى و ساختی از واکنش ماگماى مافیک و ماگماى فلسیک در زمان تشکیلشان را نشان مى‌دهند

بررسی اختلاط ماگمایی با توجه به نتایج پتروگرافی و مایکروپروب در الوند

مائده ذاکری، کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، Maedeh.Zakeri@gmail.com

حمیده رشید،دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، Sr1349@gmail.commailto:Rashid@gsi.org.ir

جلیل قلمقاش، مدیر امور زمین شناسی منطقه­ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، Ghalamghash@gsi.org.ir

 

چکیده :

بسیاری از نفوذی‌های گرانیتوئیدی، شواهد بافتی و ساختی از واکنش ماگمای مافیک و ماگمای فلسیک در زمان تشکیلشان را نشان می‌دهند. در گرانیت الوند هم شواهد خوبی از اختلاط ماگمایی در برونزدگی‌ها و مقاطع میکروسکوپی وجود دارد. بافتهایی همچون "بافت راپاکی‌وی، بافت آنتی راپاکی‌وی، اشکال آپاتیت سوزنی، اسپایکهای آنورتیت در پلاژیوکلاز، بافت پوئیکیلیتیکی کوارتز/آلکالی فلدسپات، اسفن- پلاژیوکلاز چشمی، بلورهای تیغه‌ای شکل پلاژیوکلاز، مورفولوژی پلاژیوکلاز سلولی جعبه‌ای" مجموعه­ای را تشکیل می‌دهند که علت پیدایش آنها فقط با اختلاط ماگمایی قابل توجیه است. بعلاوه تشابه شیمی کانیهای مافیک در انکلاوهای مافیک با سنگهای مافیک و کانیهای فلسیک در انکلاوهای مافیک با ماگمای فلسیک حاکی از اختلاط ماگمای مافیک و فلسیک و تشکیل ماگمای هیبرید تشکیل دهنده سنگهای منطقه تداخلی است.

کلید واژه ها: اختلاط ماگمایی، سنگهای مافیک، سنگهای فلسیک، انکلاو مافیک، الوند، ایران.

کلید واژه ها: همدان