برجسته سازی ساختارهای دایره ای در تصاویر میدان پتانسیل

چون ساختارهای دایره ای معمولاً با پایپ­های کمبرلیتی حاوی الماس، گنبدهای نمکی و ساختارهای ضربه ای در ارتباط هستند

برجسته سازی ساختارهای دایره ای در تصاویر میدان پتانسیل

کمال علمدار1، ابوالقاسم کامکار روحانی2، دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود (kamal.alamdar@gmail.com)2-عضو هیئت علمی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده :

چون ساختارهای دایره ای معمولاً با پایپ­های کمبرلیتی حاوی الماس، گنبدهای نمکی و ساختارهای ضربه ای در ارتباط هستند، در نتیجه برجسته­سازی و تعیین موقعیت آنها از روی داده­های میدان پتانسیل بسیار مهم به شمار می رود. برای این منظور الگوریتم های مختلفی ارائه شده است که یکی از متداولترین آنها استفاده از فیلتر سایه روشن و مشتق شعاعی است. خروجی این فیلترها به امتداد محاسبه مشتق (گرادیان) داده ها بستگی دارد. در این نوشته از روش جدیدی استفاد می­شود که فیلتر شعاعی تعمیم یافته نام دارد و مزیت آن این است که نتایج آن به امتداد محاسبه مشتق بستگی ندارد. این روش بر روی داده­های گرانی سنجی وایت واترزرند آفریقای جنوبی به کار برده شده است. در این منطقه تیپیک ترین ساختار دایره­ای یعنی فرورفتگی وردفرت وجود دارد که در اثر برخورد شهاب سنگ به وجود آمده است. همچنین این منطقه از حیث ذخایر طلا در جهان قابل توجه است.

کلید واژه ها:ساختارهای دایره ای، گنبدهای نمکی، کمبرلیت، سایه روشن، مشتق شعاعی

کلید واژه ها: سایر موارد