بررسی مقایسه ای پدیده نشست زمین در اثر تخلیه آب زیرزمینی به روش SAR اینترفرومتری و GPS در شهر مشهد

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا آل خمیس
تاريخ برگزاری ۱۳ بهمن ۱۳۸۳

Abstract:

Land subsidence in the city of Mashhad and its vicinity is directly related to extensive withdrawal of shallow groundwater within a depth of about ۲۵۰ m. A study of land subsidence due to groundwater pumping in the city of Mashhad, was conducted by collecting and analyzing data on the geology, hydrology, soil properties, and also casing damage. The city of Mashhad is underlain by sediments consisting of, gravel, silt, sand, and clay. To mitigate major damages from large subsidence magnitudes the phenomenon must be well understood in this area. Up-to-date and reliable subsidence information is indispensable to develop this understanding. Conventionally, surface leveling by GPS has proposed as the primary method for measuring subsidence in Mashhad. But this is costly and time consuming. InSAR interferometry (InSAR) can be an alternative means to obtain measurements of the surface displacement providing better resolution and comparable accuracy while being less time consuming. In this paper, InSAR technique is proposed to study ground deformation. The feasibility and reliability of using this technique with relatively few acquisitions and in a tropical location for deformation estimation is also investigated.


چکیده

نشست زمین در شهر مشهد و نواحی اطراف آن، ناشی از بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی واقع در عمق حدوداً 250 متری است. مطالعات نشست حاصل از پمپاژ آبهای زیرزمینی در شهر مشهد از طریق جمع آوری و تحلیل اطلاعات زمین شناسی، هیدرولوژی، خواص مکانیکی خاک و عوامل تخریب لوله جدار چاههای آب این شهر صورت گرفت. شهر مشهر بر روی رسوباتی که شامل گراول، سیلت، ماسه ورس می باشد واقع شده است. بمنظور کاهش خسارات ناشی از پدیده نشست، درک دقیق و کامل نشست رخ داده در این منطقه ضروری بود.اطلاعات معتبر و به روز پدیده نشست ابزاری مؤثر در فهم بهتر این پدیده است. بمنظور پایش نشست شهر مشهد، ابتدا روش GPS معرفی گردید، اما اجرای این روش بسیار وقت گیر وهزینه بر بود. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت مشخص گردید که، روش پایش SAR اینترفرومتری یک روش مناسب جایگزین با دقت قابل قیاس با روشهای دیگر و صرف هزینه و زمان کمتری است. در این مطلب، شرایط و قابلیتهای این روش بمنظور بررسی و تخمین جابجایی های سطحی زمین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این روش بعنوان مناسب ترین روش پایش نشست در شهر مشهد معرفی گردید.

کلید واژه ها: خراسان رضوى