ارزیابی مهندسی پی ­سنگ سدصیدون با استفاده از طبقه­بندی DMR

تجربه به دفعات نشان داده است که طبقه بندی­­های مهندسی توده­­سنگ، روش­ تجربی مناسبی برای کنترل طراحی­ها هستند

ارزیابی مهندسی پی ­سنگ سدصیدون با استفاده از طبقه­ بندی DMR

سید سجاد ابراهیم زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، S.Ebrahimzadeh@srbiau.ac.ir

محمود پارسایی، دکتری مهندسی معدن-مکانیک سنگ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، mahmoodparsaei@yahoo.com

مهدی راکی، کاشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، mehdi_rs14@yahoo.com

 چکیده :

تجربه به دفعات نشان داده است که طبقه بندی­­های مهندسی توده­­سنگ، روش­ تجربی مناسبی برای کنترل طراحی­ها هستند و می­توان از آنها به عنوان ابزاری قدرتمند در مطالعه و برآورد کیفی و کمی توده سنگ استفاده کرد. مطالعات گسترده­ای به منظور انتخاب ساختگاه مناسب برای ساخت سد صیدون در حوضه آبریز رودخانه اعلا، در نزدیکی شهرستان باغملک در شرق استان خوزستان که از نوع خاکی و با هدف تامین آب شرب و کشاورزی مناطق همجوار احداث خواهد شد، در حال انجام است. در این مقاله با استفاده از داده­های حاصل از نتایج مطالعات صحرایی، گمانه­های اکتشافی و مطالعات آزمایشگاهی، نظیر درزه­نگاری، محاسبه مقادیر لوژان و RQD و مقاومت فشاری تک محوری سنگ، کیفیت توده­سنگ پی ساختگاه سد صیدون با استفاده از رده بندی DMR از نظر پایداری سد در مقابل لغزش مورد بررسی قرار گرفته است. رده بندی DMR در واقع نوع سازگارسازی شده رده بندی RMR است که در آن برخی از پارامترهای مربوط به جهت­داری درزه­ها با توجه به نوع و شرایط احداث سد اصلاح شده است و توصیه­هایی در مورد عمق لازم جهت حفاری، نوع و میزان تزریق تحکیمی و نسبت مدول تغییرشکل­پذیری توده­سنگ نسبت به بدنه سد را ارائه کرده است. هدف اصلی انجام این تحقیق ارائه پیشنهادهای مناسب به منظور مکان یابی بهتر سدها با استفاده از رده بندی DMR است.

کلید واژه ها: طبقه بندی ژئومکانیکی، سد صیدون، طبقه بندی DMR، طبقه بندی RMR، توده سنگ.

کلید واژه ها: خوزستان