بررسی خصوصیات زمین ‌شناسی مهندسی و انتخاب ساختگاه سد ایوریق استان اردبیل

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی ارومیه‌ای، مرتضی جعفرخالو، بابک راکعی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


:Abstract

Ivriq dam is located ۲۰ kilometers southeast of Ardebil City. Geologically, the site is consisted of igneous rocks including Andisite and Basalt units. The rock units are slightly weathered in some areas. The joint spacing is around ۱ to ۲ meters and the joint opening is less than ۵ millimeters. Three sites are studied separately as dam location considering lithology, slope instability, and possible water leakage through the abutments and foundation.

Among the three studied sites, site A is selected as a best location for dam construction. The quality of rock mass, the condition of the dam foundation and the stability of the abutment are in a suitable condition in relation to the other studied sites.چکیده:

طرح احداث سد مخزنی ایوریق در 20 کیلومتری جنوب خاوری شهرستان اردبیل و در 5/11 کیلومتری جنوب باختری روستای خور در نظر گرفته شده است. محدوده مورد مطالعه سد از سنگهای آذرین بیرونی آندزیت تا آندزیت بازالت تشکیل شده است که هوازدگی آنها در محدوده نسبتاٌ هوازده تا سالم می‌باشد. وضعیت درز و شکاف‌ها در توده سنگ‌ها به صورت فواصل درز 1 تا 2 متری و بازشدگی کمتر از 5 میلیمتر می‌باشد و مقاومت آنها در حد زیاد تا خیلی زیاد است. برای انتخاب محل احداث سد مورد نظر، سه گزینه انتخاب و مورد مطالعه مقدماتی قرارگرفته است که به ترتیب اولویت گزینه‌های A، B و C معرفی شدند. با توجه به لیتولوژی حاکم، از مزایای منطقه مورد مطالعه، عدم احتمال وقوع زمین‌لغزش و ریزش در مقیاسهای بزرگ می‌باشد. همچنین مشکل فرار آب از طریق دره‌ها، آبراهه‌های فرعی، غارها و شکاف‌های بزرگ زیرزمینی وجود ندارد.

کلید واژه ها: اردبیل