مخاطرات زمین­شناسی محتمل در حفاری تونل انتقال آب سبزکوه

آگاهى از شرایط زمین و مخاطرات آن، نقش مهمى در انتخاب روش حفارى و طراحى یک سیستم نگهدارى براى حفاری­هاى زیرزمینى

مخاطرات زمین­شناسی محتمل در حفاری تونل انتقال آب سبزکوه

مهدی عباسی- کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

Email: Mehdi_abbasi1980@yahoo.com

ابراهیم شریفی تشنیزی- کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

احمدرضا ایزدی-کارشناس ارشد زمین­شناسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

 چکیده:

آگاهی از شرایط زمین و مخاطرات آن، نقش مهمی در انتخاب روش حفاری و طراحی یک سیستم نگهداری برای حفاری­های زیرزمینی ایفا می­نماید. از ارکان اساسی بررسی­های زمین­شناسی مهندسی، ایجاد دیدگاه از مخاطرات زمین­شناسی و تاثیر ساختارها و پدیده­های زمین­شناختی مانند وضعیت لایه­بندی، ناپیوستگی­ها، شرایط آبهای زیرزمینی، مقاومت واحدهای سنگی در برابر حفاری، پدیده­های کارستی و غیره می­باشد. این شرایط در صورت مخاطره­آمیز بودن می­توانند در صورت وجود باعث تاخیرات زیادی در حین حفاری شده و سبب صدمات جانی و مالی گردند. لذا لازم است پیش از حفاری سازه­ای مهم همانند تونل پتانسیل مخاطرات زمین­شناسی بدقت مورد مطالعه قرار گیرد تا پیش­بینی­های لازم در حین حفاری صورت پذیرد. در این مطالعه به بررسی احتمال وقوع مخاطرات زمین شناسی در پروژه تونل انتقال آب سبزکوه پرداخته شده است. این تونل به طول تقریبی 10600 متر در استان چهارمحال و بختیاری، واقع گردیده است. حفاری این تونل بصورت مکانیزه و با استفاده از ماشین­ حفاری تمام مقطع (T.B.M) خواهد بود.

کلمات کلیدی: تونل انتقال آب سبزکوه، حفاری مکانیزه، ماشین حفر تمام مقطع (T.B.M)، مخاطرات زمین­شناسی

کلید واژه ها: چهارمحال