معرفی دستگاه اسپکترولیزر و کاربردهای آن در آنالیز مواد

در این مقاله اصول تئورى طیف سنجی حاصل از تحریک لیزری

معرفی دستگاه اسپکترولیزر و کاربردهای آن در آنالیز مواد

مینو کریمی ، فوق لیسانس تکنولوژی هسته ای  ، رییس گروه تجزیه فلزات گرانبها سازمان زمین شناسی کشور  mkarimigsi@yahoo.com

نیره امیری ، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه ، کارشناس XRF سازمان زمین شناسی کشور

nayereh_amiri@yahoo.com

چکیده :

در این مقاله اصول تئوری طیف سنجی حاصل از تحریک لیزری (Induced Breakdown Spectroscopy) توضیح داده شده است. دستگاه اسپکترولیزر 4000 ،ساخت کمپانی استرالیایی    XRF Scientific Company بررسی شده و  طیف های مرجع برای 50 عنصر  در  محدوده 950-185 نانومتر تهیه گردید. روش آنالیز کیفی نمونه های جامد تدوین و همچنین روش آنالیز نقطه ای ذرات بسیار ریز شرح داده شد. بکارگیری اسپکترولیزر برای تشخیص عناصر، مواد، نوع سنگ و نیز شمارش تعداد اتمها در داخل ملکول بیان گردید.

 کلید واژه ها: لیزر – اسپکترولیزر – طیف – آنالیز – پلاسما - طیف سنجی

کلید واژه ها: سایر موارد