اکتشاف عناصر پایه و گرانبها در کوه زنبوره سلفچگان

منطقه زنبوره بخشى از زون ارومیه دختر استان قم مى‌باشد که در فاصله ۷ کیلومترى شهر سلفچگان واقع است

اکتشاف عناصر پایه و گرانبها در کوه زنبوره سلفچگان

الهام چیت‌گری، فوق لیسانس زمین‌شناسی اقتصادی، کارشناس اکتشاف، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، elham.chitgari@gmail.com

مهرداد موحدی، فوق لیسانس زمین‌شناسی اقتصادی، کارشناس اکتشاف، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، mehrdad.movahedi@gmail.com

چکیده :

منطقه زنبوره بخشی از زون ارومیه دختر استان قم می‌باشد که در فاصله 7 کیلومتری شهر سلفچگان واقع است. آبادی‌های این منطقه روستاهای زوّاریان و گرنگان واقع در شمال باختری و راهجرد و دیزجان در جنوب باختری محدوده مورد مطالعه می‌باشند. از لحاظ زمین‌شناسی محدوده مورد بحث در سرزمین‌های آتشفشانی زون ارومیه - دختر  استان قم قرار گرفته است. فعالیت‌های هیدروترمالی و ماگمای غنی از سیالات داغ که در پی رخدادهای پلوتونیسم منطقه تشکیل شده‌اند، سبب کانه‌زائی در شکافها و گسل‌های موجود در سکانس‌های ولکانیکی منطقه شده است. آلتراسیون‌های هماتیتی، فیلیک، آرژیلیتی، سیلیسی شدن و پروپلتیکی از عمده‌ترین آلتراسیون‌های قابل مشاهده در این محدوده می‌باشند. در اکتشافات چکشی صورت گرفته در این محدوده تعداد 15 رگه مورد شناسائی و بررسی قرار گرفتند که تعداد 12 رگه کانه‌دار بوده و مقادیر قابل توجهی از عناصر طلا، سرب، روی، آرسنیک و مس را نشان داده‌اند. مجموع طول رگه‌های کانه‌دار شناسایی شده در این محدوده حدود 4000 متر می‌باشد. همبستگی واضحی میان کانی‌سازی‌پلی‌متال و محلول‌های هیدروترمال مربوط به گنبدهای میکرودیوریتی ساب ولکانیک پلیوسن بالائی وجود دارد. همبستگی قوی بین عناصر طلا، کادمیوم، سرب، روی، آرسنیک، نقره و آنتیموان که همگی از عناصر دما پائین هستند می‌تواند نشانگر حضور طلا در بخش اپی‌ترمال رگه‌های کانه‌دار بوده و در نتیجه می‌توان به عمق زیاد کانه‌زائی در این محدوده و حجم بالای ماده معدنی امیدوار بود. حداکثر طلای اندازه‌گیری شده در این محدوده برابر با 1/3 گرم در تن می‌باشد. حداکثر روی اندازه‌گیری شده برابر با 2/1 درصد، حداکثر سرب، برابر با 84/4 درصد می‌باشد.

کلید واژه: زنبوره، گرنگان، زواریان، قم، زون ارومیه دختر

 

کلید واژه ها: قم