معرفی ایستگاههای پیش ­نشانگر الکترومغناطیسی ایران و نتایج حاصله در زلزله سمنان

معرفی ایستگاههای پیش ­نشانگر الکترومغناطیسی ایران و نتایج حاصله در زلزله سمنان

بهروز امینی ، کارشناس ارشد زمین­شناسی  amini_behrooz@yahoo.com  

آیدا هوشیاری فر ، کارشناس ارشد ژئوفیزیک از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تحلیلگر داده­های ایستگاههای پیش­نشانگر الکترومغناطیسی idahooshyari@gmail.com

چکیده :

مطالعات دهه­های اخیر نشان می­دهد که از تغییرات جریانات الکترومغناطیسی زمین می­توان به عنوان پیش نشانگر زلزله استفاده کرد. از این روی این پیش­نشانگر بسیار مورد توجه قرار گرفت و نتایج آن در بسیاری از کشورها نشان دهنده برتری نسبی این روش نسبت به سایر روش­ها در جهت پیش­بینی زلزله می­باشد.کشور ما نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و با نصب دو ایستگاه ( ایستگاه اول در بلندی­های توچال و ایستگاه دوم در بلندی­های حصارک) به ثبت و بررسی تغییرات امواج الکترومغناطیسی زمین پرداخته است.این مقاله به توضیح روش کار و بررسی نتایج بدست آمده از تغییرات امواج الکترومغناطیسی قبل از وقوع زلزله سمنان در تاریخ 5/6/1389می­پردازد. این امواج الکترومغناطیسی که از چند ساعت قبل از زلزله شروع و تا چند ساعت بعد از آن نیز ادامه داشته است را می­توان به عنوان امواج پیش­نشانگر در نظر گرفت.

کلید واژه ها:پیش­نشانگر، امواج الکترومغناطیسی، محدوده فرکانسی ULF-LF، زلزله سمنان، تحلیل فرکانسی

کلید واژه ها: سمنان