تنگه سردر چشم انداز زمین شناختی با گذرگاههای پرفراز و چشمه های جوشان

تنگه سردر چشم انداز زمین شناختی با گذرگاههای پرفراز و چشمه های جوشان

مریم شعاعی1،  کارشناس زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور

نازنین بدری2، دانشجوی دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی، کارشناس زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور

چکیده :

کشور ما، ایران گستره ای از جاذبه های طبیعی و پیشینه تاریخ و تمدن فرهنگی بوده و با طبیعت و اقلیم و فرهنگ متنوع و گوناگون خود مجموعه ای با دیدنیهای بسیار است. در دنیای امروز کشورهای مختلف با معرفی جذابیتهای گردشگری و ژئوتوریسمی خود سعی در بهبود وضعیت اقتصادی و جذب گردشگر خارجی دارند. کشور ما نیز بدون تردید با وجود جاذبه های طبیعی و دیدنی، می تواند با استفاده از پدیده های منحصر به فرد زمین شناسی، در این استا کوشا باشد. تنگه سردر مجموعه ای از پدیده های چشم نواز زمین شناسی، شامل گذرگاهها و تنگه های دیدنی سردر، چشمه های جوشان با دو آب گرم و سرد در دل کویر، رودخانه ای زیبا که در دل دره جریان دارد و سنگ نگاره ها و بناهایی از دوران صفویه یکی از زیباترین جلوه های ژئوتوریسمی منطقه کویری طبس می باشد. چشمه های جوشان آب گرم موسوم به "مرتضی علی" از جاذبه های گردشگری طبیعی و توریست درمانی در این تنگه می باشد. این چشمه های طبیعی با دو نوع آب سرد و گرم در کنار هم که از دل کویر می جوشد در حصار دیوارهای بلند دره که در دوطرف خودنمایی می کند بخشی از مجموعه ای جذاب و قابل تفکر برای گردشگران می باشد. چشمه مرتضی علی علاوه بر خاصیت آّب درمانی منبع آّب مزارع و باغات شهرستان کویری طبس می باشد. در انتهای دره پل یا طاق شاه عباسی وجود دارد که منسوب به دوران صفویه می باشد. همچنین سنگ نبشته هایی که منقش به بز کوهی است در دیواره های بلند دره به چشم می خورد که نشانه فروانی آب، زایندگی و فراوانی نعمت است.

کلمات کلیدی: سردر، چشمه مرتضی علی، ژئوتوریسم

کلید واژه ها: خراسان جنوبى