ژئوتوریسم کویر مرنجاب

ژئوتوریسم کویر مرنجاب

شهلا محبیان1* ، ابوالحسن آهنکار2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

*shahla_mohebian@yahoo.com  

2- کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، مدرس گروه زمین­شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر،

همکار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (Wellsite Geologist)

 ahankar.abolhasan@gmail.com

 چکیده :

امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه­های طبیعی هر منطقه است که سبب توسعه توریستی یک منطقه می­شود. کویر مرنجـــاب قسمتی از کویر مرکزی و یکی از جاذبه­های ژئوتوریسمی منحصر به فرد ایران می­باشد که در ناحیه شمالی و شمال شرقی شهرستان آران و بیدگل واقع گردیده است. این کویر به علت داشتن تپه­های شنی بلند، جزیره سرگردان، اشکال ژئومورفولوژی زیبا، مناطق وسیع باتلاقی و همجواری با دریاچه نمک و پوشش گیاهی  از لحاظ ژئوتوریسمی از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس مطالعات انجام گرفته، کویر مرنجاب از نظر اهمیت جزء سایت­های ملی و از نظر زمین­شناسی در گروه پدیده­های رسوب­شناسی و فرسایشی قرار می­گیرد.

کلید واژه ها: کویر مرنجاب، آران و بیدگل، جاذبه­های ژئوتوریسمی

کلید واژه ها: اصفهان