بررسی کانی شناسی کلر در کنسانتره سنگ آهن گل گهر سیرجان و ارتباط آن با بروز خوردگی حفره ای درتاسیسات مرتبط

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

بررسی کانی شناسی کلر در کنسانتره سنگ آهن گل گهر سیرجان و ارتباط آن با بروز خوردگی حفره ای درتاسیسات مرتبط

1- مسعود عسکری ,کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی ,  شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان, (askari148@gmail.com)

2- نیلوفر ناظمی هرندی ,دانشجوی مهندسی خاکشناسی  دانشگاه شیراز , (nazemi.1449@yahoo.com (

3- پوراندخت  خرم نیا,دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی , دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

چکیده :

مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان با تولید سالانه بیش از 5 میلیون تن محصولات سنگ‌آهن، یکی از مهمترین تولید کننده های کنسانتره و گندله آهن در صنایع فولاد کشور  می باشد.مشکل عمده تولید گندله مرغوب از کنسانتره آهن در این مجتمع, بالا بودن میزان گوگرد و کلر در خوراک ورودی کارخانه گندله سازی است.در تحقیق حاضر جهت حذف کلر, روش شستشو با آب مقطر خالص بررسی شدکه نمونه ها قبل و بعد از شستشو مورد آنالیز شیمیایی XRF ومطالعات میکروسکوپی قرار گرفتند.نتایج مطالعات نشان داد که در متن کانی باارزش مگنتیت, نوعی بافت اینکلوژن و میرمکیت وجود دارد که حاوی انواع کانی های سیلیکاته و فسفاته می باشد. همچنین میزان بالای CL و L.O.I و P2O5 نیز موید وجود بیشترین کلر در کنسانتره بصورت درون شبکه ای و در ترکیب کانیهای سیلیکاته(آمفیبول و بیوتیت و فلوگوپیت و...) و کانی فسفاته (کلرو آپاتیت) می باشد که عملا غیر قابل شستشو می باشند و با ایجاد حرارتهای بالای600 درجه سانتیگراد در طول فرآیند,کلر از شبکه این کانی ها آزاد می گردد.خوردگی حفره ای که از آزاد شدن کلر و ترکیب آن با سایر عناصر موجود در سیستم های تهویه و حرارتی کارخانه بوجود می آید, باافزایش حرارت و فشار سبب انحلال سریعتر فلز(خصوصا فولادهای زنگ نزن) و افزایش خوردگی می گردد . لذا پیشنهاد می شود سریعتر راهکاری در جهت مقاوم سازی تاسیسات حرارتی کارخانه گندله سازی اتخاذ گردد و در جهت کلر زدایی از کنسانتره پرگوگرد,نوعی فرآیند فلوتاسیون ترکیبی اجرا شود تا میزان کلر و گوگرد در فرآیند گندله سازی کاهش یافته و عیار آهن نیز افزایش یابد .

کلید واژه ها:کلر آپاتیت , گندله سازی , فلوتاسیون , گل گهر

کلید واژه ها: کرمان