ارزیابی عملکرد شبکه عصبی رگرسیون عمومی در پیش بینی میزان تولید آلودگی فلزات سمی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

ارزیابی عملکرد شبکه عصبی رگرسیون عمومی در پیش بینی میزان تولید آلودگی فلزات سمی

رئوف غلامی1، مهیار یوسفی2، فرامرز دولتی ارده جانی3

1- دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود Raoof.Gholami@Shahroodut.ac.ir

2- دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود M.Yousefi.Eng@Gmail.com

3- دانشیار دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود Fdoulati@shahroodut.ac.ir

 

چکیده :

آلودگی ناشی از تولید فلزات سمی حاصل از فعالیت­های معدنی، یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی است که نیاز به توجهات خاصی دارد. این فلزات عموما از طریق اکسیداسیون پیریت موجود در سطوح سدهای باطله وارد سطوح آب­های سطحی و زیرزمینی شده و باعث ایجاد آلودگی در مقیاس وسیع می­شوند. یکی از روش­هایی که می­تواند به نحوی به طراحی سیستم های بهسازی کمک نماید، استفاده از روش­هایی است که با در نظر گرفتن پارامترهای تاثیر گذار در فرآیند تولید فلزت سمی، به پیش بینی میزان تولید این فلزات بپردازند. شبکه عصبی رگرسیون عمومی از جمله روش­هایی است که با توجه به قابلیت­های منحصر به فرد خود، قادر است به درک صحیحی از سیستم مورد نظر رسیده و با در نظر گرفتن پارامترهای دخیل در آن سیستم، به بررسی رفتار آن بپردازد. بنابراین، هدف از مقاله حاضر، استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی در پیش بینی میزان تولید فلزات سمی در سطوح آب زیرزمینی معدن مس سرچشمه کرمان است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که این روش از قابلیت­ بالایی در پیش بینی میزان آلاینده­های فلزی سطوح آب زیرزمینی برخوردار است و می­تواند به صورت گسترده در مسائل زیست محیطی به کار گرفته شود.

کلید واژه ها:شبکه عصبی رگرسیون عمومی، پیش بینی، فلزات سمی، مس سرچشمه، آب زیرزمینی

کلید واژه ها: سایر موارد