پتانسیل‌یابی اقتصادی سنگ‌های منطقه افضل‌آباد شوسف با تکیه بر مطالعات کانی‌و سنگ‌شناسی

پتانسیل‌یابی اقتصادی سنگ‌های منطقه افضل‌آباد شوسف با تکیه بر مطالعات کانی‌و سنگ‌شناسی

محمد صادق عسکری، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند، M.s.asqari@gmail.com

نصرت آقا مهران، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند، Nmehran@birjand.ac.ir

کامران مصطفایی، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه امیرکبیر، K.mostafaei@gmail.com

 

چکیده :

این مطالعه بر روی مشخصات پترولوژیکی و آلتراسیونی منطقه افضل‌آباد در فاصله 190 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند در استان خراسان‌جنوبی انجام شده‌است. منطقه مورد مطالعه بخشی از کمربند افیولیتی شرق ایران است و علاوه بر رخنمون طبقات معمول افیولیتی، سنگ‌های آذرین اسیدی از قبیل گرانیت، گرانودیوریت و رخنمون‌های لیسوینیتی نیز در این محل قابل مشاهده می‌باشد. در این بررسی، پس از تهیه مقاطع نازک و انجام مطالعات کانی‌شناسی آزمایشگاهی و تطبیق مشاهدات حاصل با نمودار اشتراکیزن، جنس عمده سنگ‌های محدوده مورد مطالعه از نوع گرانیت تا گرانودیوریت تشخیص داده شده است. پس از مطالعه کانی‌شناسی و ژئوشیمی دو نوع کلی سنگ‌های منطقه و در نظر گرفتن آلتراسیون‌های آرژلیکی و سریسیتی، کلریتی و پروپیلیتی مشاهده‌شده، پتانسیل‌های اقتصادی منطقه با توجه به مدل‌های مذکور مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، وجود ذخایر اسکارنی و پورفیری قلع، تنگستن، در مجموعه فلسیک و ذخایر کروم و منیزیت در مجموعه مافیک و همچنین تشکیل ذخایر غیر فلزی از جمله کائولن، فلوریت و بنتونیت در منطقه دور از انتظار نیست. به علاوه پتانسیل این مجموعه در تولید سنگ‌های ساختمانی و تزئینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 

کلید واژه‌ها: مشخصات پترولوژیکی و آلتراسیونی، افیولیت، گرانیت، سنگ ساختمانی، افضل آباد

کلید واژه ها: خراسان جنوبى