بررسی محیط تکتونیکی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی فلسیک غرب عقدا

بررسی محیط تکتونیکی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی فلسیک غرب عقدا

ابراهیم پناهپور*1، زهره حسین میرزایی 2، علیخان نصر اصفهانی3، زهرا حسین میرزایی 4

1- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،اهواز، ایران،آدرس پست الکترونیکی : e.panahpour@gmail.com

2-عضو باشگاه پژوهشگران جوان، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران،آدرس پست الکترونیکی :z.mirzaee@khuisf.ac.ir

3- استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران،آدرس پست الکترونیکی :nasr@khuisf.ac.ir

4- عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران،آدرس پست الکترونیکی :z.mirzaee@gmail.com

 

چکیده :

سنگ­های آتشفشانی غرب عقدا شامل رخنمون­های ریولیتی و توف ریولیتی با سن منتسب به پرکامبرین می­باشد و حاوی کوارتز، پلاژیوکلاز با میزان آلبیت بالا،  فلدسپات آلکالن و اپاک است. این توده آتشفشانی فلسیک دارای بافت فلستیک پورفیری از سیلیس و فلدسپات آلکالن است. این ناحیه در ایران مرکزی، در 115 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. بر طبق مشاهدات کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی ماگمای سازنده این توده از نوع سنگ های فلسیک از نظر ژئوشیمیایی ساب آلکالن با ماهیت کالکو آلکالن ، غنی از پتاسیم (پتاسیک) و متاآلومین می باشد. فرایند اصلی که در تغییر ترکیب ماگما ایفای نقش کرده، ذوب بخشی است. واحدهای این توده و نیز روابط صحرایی، ویژگیهای ژئوشیمیایی و کانی شناسی نشان می دهند که این سنگ­ها در یک شرایط قوس آتشفشانی مرتبط با حاشیه فعال قاره­ای تشکیل شده­اند که این ویژگی­ها با نتایج قبلی که نشانگر محیط کافت شدگی در پرکامبرین می­باشد تطابق ندارد. بر طبق نتایج بدست آمده سه احتمال وجود دارد:  1-مدل ریفت قاره ای حداقل برای این منطقه قابل قبول نیست. 2-احتمالا این سنگ ها سن جوانتر از پرکامبرین دارند. 3-احتمالا  این سنگ ها  تحت فرایند متاسوماتیسم تغییر ترکیب یافته و از آلکالن به کالکوالکالن تغییر ماهیت داده اند

کلید واژه ها: عقدا، سنگ­های آتشفشانی ، کالکوآلکالن، متاآلومین، حاشیه فعال قاره ای.

کلید واژه ها: اصفهان