بررسی تأثیر آلودگی چشمه ­های گوگردی بر منابع آبی منطقه دالکی – برازجان

بررسی تأثیر آلودگی چشمه ­های گوگردی بر منابع آبی منطقه دالکی برازجان

زهرا بوسلیک1*، نصراله کلانتری2، عباس چرچی2، محمدرضا کشاورزی2، سید حسین حسینی2، زینب احمد نژاد1، نسرین زلکی3

دانشجوی کارشناسی ارشد آب­شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز ،Email: Zahra. boosalik@yahoo.com

گروه زمین­شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز،Email: NKALANTARI@HOTMAIL.COM

3-دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 چکیده :

آلودگی منابع آب و خاک خطرات روز افزونی برای سلامتی انسان­ها و محیط زیست دارد. عناصر کمیاب یا به عبارت بهتر عناصر سنگین از جمله مهم­ترین آلاینده­های محیط زیست به شمار می­آیند که در چند دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته­اند. عناصر کمیاب به عناصری اطلاق می­شود که غلظت معمولی آن­ها در آب­های زیرزمینی در حد چند صدم میلی­گرم در لیتر یا کمتر است (1975 ،Davis & Dewiest). تجمع این عناصر در خاک، به ویژه در زمین­های کشاورزی، امری تدریجی بوده و غلظت عناصر سنگین می­تواند به سطحی برسد که امنیت غذایی بشر را تهدید نماید. این عناصر، تأثیر به سزایی در هیدروژئوشیمی و کیفیت منابع آب زیرزمینی دارند و بررسی هیدروژئوشیمیایی این آب­ها بدون پرداختن به عناصر مذکور ارزش چندانی ندارد. غلظت این عناصر در محیـط آب به شدت تحـت تأثیر شـرایط حاکم بر محیط بوده (منظور دما، pH، Eh، کدورت و...) و در بسیاری از موارد افزایش غلظت آن­ها بدون تغییر دادن رنگ، طعم، بو و سایر خصوصیات فیزیکی آب باعث از دست رفتن کیفیت مطلوب و نوعاً سمی شدن آب می­شود. چشمه­های گوگردی از جمله منابع آبی باارزش می­باشند که علی­رغم فوائد بسیار، به دلیل داشتن مقادیر نسبتاً بالایی از عناصر کمیاب ممکن است اثرات زیست محیطی مخربی بر منابع آبی مرتبط با خود داشته باشند. بنابراین در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفی چشمه­های گوگردی دالکی و منابع آبی مرتبط با آن­ها از لحاظ عناصر کمیاب، و نیز بررسی تأثیر آلودگی چشمه­های گوگردی بر منابع آبی منطقه دالکی- برازجان، این آب­ها از نظر غلظت عناصری چون آرسنیک، سرب، جیوه، مس و سیلیس مورد آنالیز واقع شدند. 

کلید واژه­ها: چشمه­های گوگردی دالکی، منابع آب پائین دست، غلظت عناصر سنگین.

کلید واژه ها: خوزستان