کاربرد تجزیه طیفی (روش تبدیل s) برای شناسایی کانال­های نفتی

کاربرد تجزیه طیفی (روش تبدیل  s) برای شناسایی کانال­های نفتی

رضا محبیان ، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،mohebian@ut.ac.ir

مصطفی یاری ، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،yari.mostafa64@gmail.com

محمد علی ریاحی ، دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، mariahi@ut.ac.ir

 

چکیده :

تبدیل فوریه یک نمایش منحصر بفرد از سیگنال در حوزه فرکانس بدست می‌دهد و اطلاعاتی در مورد مولفه­های فرکانسی موجود در سیگنال ارائه می‌کند، این در حالیست که از زمان رخداد هر یک از مولفه­های فرکانسی اطلاعی نمی­دهد. پدیده‌های طبیعی معمولاً غیرخطی هستند و بیش­تر سیگنال‌ها محتوای فرکانسی متغیر با زمان دارند که به آن­ها سیگنال ناپایا می­گویند. به دلایل فوق‌الذکر روش‌های دیگر که تلفیق نمایش زمان- فرکانس را ارائه می‌دهند توسعه یافته‌اند. از اولین روش­ها در به­دست آوردن طیف محلی، تبدیل فوریه زمان- کوتاه است. این روش تحت عنوان تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) شناخته می­شود. محاسبه طیف زمان- فرکانس از این روش احتیاج به یک پنجره زمانی از پیش تعیین شده دارد که این امر باعث تفکیک­پذیری زمان- فرکانس ثابت این روش می­شود . این مشکل بوسیله تبدیل S بر طرف می شود. که پنجره مورد استفاده­ی آن در هر لحظه به فرکانس مورد تحلیل تطبیق داده می­شود. در این روش تفکیک پذیری زمانی و فرکانسی در صفحه زمان- فرکانس تغییر می­کند تا یک تحلیل با تفکیک پذیری چندگانه به­دست آید.

 هدف از این تحقیق، بررسی کاربرد و میزان توانایی روش تبدیل S برای تشخیص و شناسایی کانال ها می­باشد ­. در این راستا از داده های  یکی از مخازن  میادین نفتی در جنوب ایران استفاده شده است. در نهایت، نتایج به­دست آمده از اعمال این روش بر روی داده­های واقعی، با نتایج حاصل از روش­های تبدیل فوریه زمان-کوتاه (STFT) به کمک مقاطع تک­ فرکانس مقایسه شده است.

کلید واژه­ها: تبدیل فوریه، تبدیل فوریه زمان کوتاه، تبدیل s، طیف زمان- فرکانس، مقطع تک فرکانس، سیگنال ناپایا.

کلید واژه ها: سایر موارد