رفتارهیدروشیمیائی غیر قابل انتظار بخشی از سازند کارستی سروک

رفتارهیدروشیمیائی  غیر قابل انتظار بخشی از سازند کارستی سروک

امین عصاری، دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی از دانشگاه شیراز، amin.hydrologist@gmail.com

عزت­الله رئیسی اردکانی، دکترای هیدروژئولوژی از دانشگاه کلرادوی آمریکا، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز e_Raeisi@yahoo.com

 

چکیده :

محدوده مورد مطالعه در پلانژ تاقدیس گر در 80 کیلومتری شمال غربی شیراز واقع شده است. سازند کارستی سروک و شیل و مارن­های پابده- گورپی در محدوده مورد مطالعه رخنمون دارند. هدایت الکتریکی، PH، درجه حرارت و یون­های عمده در 12 گمانه، 3 چشمه و برم شش­پیر چندین بار اندازه­گیری شده است. منابع آب بر اساس روند غلظت یون­­های اصلی و تیپ آب به 3 گروه تقسیم شده­اند. اولین گروه در داخل سازند سروک واقع شده و هدایت الکتریکی این گروه مطابق انتظار کمتر از 500 میکروزیمنس بر سانتیمتر  و تیپ آب بی­کربناته می­باشد. گروه دوم برم شش­پیر می­باشد که غلظت بی­کربنات و منیزیم در آن بسیار زیاد است. این برم بر روی سازند پابده- گورپی قرار گرفته است. سومین گروه در داخل سازند سروک قرار دارند اما بر خلاف انتظار تیپ آب کلروره می­باشد. وجود نمک در هیچکدام از سازندهای محدوده مورد مطالعه مشاهده نشده است و چشمه­های خروجی از سازند سروک در مناطق مجاور نیز دارای تیپ بی­کربناته هستند. وجود سنگ­های بیگانه در اطراف برم شش­پیر نشانگر وجود یک گنبد نمکی غیرفعال در منطقه است. نمک از اعماق بالا آمده و به طور جانبی وارد سازندهای نفوذپذیر مانند سروک شده است. گنبد نمکی در سطح توسط بارندگی و رودخانه شش­پیر شسته شده است، به طوریکه نمک در لایه­های بالایی آبخوان سروک مشاهده نمی­شود. اما نمک در بخش­های عمیق لایه آبدار آبخوان سروک به دلیل سرعت کم آب و در نتیجه انحلال کم باقی مانده­اند.

 

کلید واژه ها: فارس