بررسی خصوصیات زمین­ شناسی مهندسی ساختگاه سد فیروزآباد

بررسی خصوصیات زمین­ شناسی مهندسی ساختگاه سد فیروزآباد

1- امین امینی­ کیا، کارشناس ارشد زمین­ شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور آب ­آرا­سازه a.aminikia@gmail.com

2- بهنام صیادپور، مدیر پروژه سد فیروزآباد و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آب ­آرا­سازه  Behnamsayadpoor@gmail.com

3- لیلا کرم­ الهی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب­شناسی و سنگ­شناسی رسوبی، دانشگاه بوعلی­ سینا همدان l.karamolahi@gmail.com

4- سیامک بهاروند، استادیار گروه زمین ­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد خرم­آباد Baharvand_si@yahoo.com

 

چکیده :

ساختگاه سد فیروزآباد در استان لرستان و در حدود 5 کیلومتری غرب شهر فیروزآباد قرار دارد. از دیدگاه زمین­شناسی ساختمانی محدوده مورد مطالعه در زون زاگرس مرتفع واقع شده است. برای مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه سد تعداد 17 گمانه حفاری شده است. بطور کلی پی ساختگاه این سد به دو قسمت خاک و سنگ قابل تفکیک می­باشد. جهت تعیین ویژگی­های ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی مصالح ساختگاه آزمون­های صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده است. بر این اساس سنگ­های ساختگاه سد در رده سنگ­های با وزن مخصوص متوسط، تخلخل متوسط و میانگین درصد جذب آب 8 درصد قرار می­گیرند. براساس طبقه‌بندی یونیفاید نیز رسوبات ساختگاه سد CH و CL بوده و با توجه به نمودار پلاستیسیته، کانی­های رسی غالباً از نوع ایلیت و مونت موریلونیت میباشند. شاخص کیفی توده سنگ در محل محور سد فیروزآباد در کلاس متوسط تا خوب قرار می‌‌گیرد. از دیدگاه مقاومت فشاری تک محوری، سنگ­های ساختگاه سد در رده سنگهای با مقاومت تراکمی تک محوری ضعیف و از لحاظ شاخص بارنقطه­ای در رده سنگ­های با مقاومت خیلی پایین قرار می­گیرند. براساس طبقه­بندی  RMR سنگهای ساختگاه سد فیروزآباد در رده­های ضعیف (IV ) تا متوسط (III ) و بطور میانگین در رده ضعیف (IV) قرار می­گیرند.

کلید واژه ها: سد فیروزآباد، ویژگی­های ژئوتکنیکی، شاخص کیفی سنگ، تخلخل، درصد جذب، طبقه­بندی

کلید واژه ها: لرستان