روش های مطالعه و شناسایی چوب های فسیل

روش های مطالعه و شناسایی چوب های فسیل

 ◊◊◊◊◊◊◊

 نوشین طغرائی

دکتری تخصصی بیولوژی و آناتومی چوب ، عضو هیئت علمی و سرپرست گروه پالئوبوتانی

بخش تحقیقات گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،  صندوق پستی 116-13185 تهران

ntoghraie@gmail.com

◊◊◊◊◊◊◊

 چکیده :

 شناخت دیرینه گیاهی کشورمان، علاوه بر مزایای شناخت منابع سرشار داخلی، موجبات پاسخگویی به بسیاری از مسائل حل نشده زمین شناختی دیرینه و یافتن حلقه‌های گمشده در این رابطه خواهد شد. در این تحقیق روش های مطالعه و بررسی چوب درختان فسیل اعم از ساقه یا ریشه از نمونه برداری تا آماده سازی شرح داده شده است و بر اساس تجربه بررسی چوب درختان ایستاده منطقه قشلاق و در غیبت کلید شناسایی استاندارد چوبهای فسیل بازدانگان، بهترین روش های ممکن توضیح داده شد. روش تشریح چوب فسیل بوسیله میکروسکوپ و ثبت ویژگیهای آناتومیکی بصورت کدهای IAWA بصورت عملی انجام شد.

 

 

کلید واژه ها:چوب فسیل، شناسایی چوب، آناتومی چوب، کدهای اتحادیه بین المللی آناتومیستهای چوب

 

کلید واژه ها: سایر موارد