بهینه ­سازی پارامترهای موثر در فروشویی آمونیاکی مس معدن مسکنی

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید محمد جواد کلینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

سالیان متمادی است که آمونیاک و نمک­های آمونیوم، به علت سمیت پایین، هزینه کم، بازیافت آسان و بازیابى انتخابى بالاى فلزات مورد توجه صنعت فروشویی بوده­ اند

بهینه ­سازی پارامترهای موثر در فروشویی آمونیاکی مس معدن مسکنی

◊◊◊◊

سید محمد جواد کلینی، دانشیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، koleini@modares.ac.ir

وحید رادمهر، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، vahidradmehr2@yahoo.com

محمد رضا توکلی محمدی، دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، mr.tavakolimohammadi@modares.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

سالیان متمادی است که آمونیاک و نمک­های آمونیوم، به علت سمیت پایین، هزینه کم، بازیافت آسان و بازیابی انتخابی بالای فلزات مورد توجه صنعت فروشویی بوده­ اند. هرچند، نسبت به عوامل شیمیایی مورد استفاده در فروشویی اسیدی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. شرایط ذخایر معدنی موجود، یافته­های علمی جدید از مزایای قابل توجه روش فروشویی آمونیاکی و حذف مشکلات فروشویی اسیدی، رویکرد تازه­ای را در دنیا نسبت به این روش بدنبال داشته است. در این تحقیق، به مطالعه و بهینه سازی فروشویی کانه مس اکسیدی معدن مسکنی با واکنشگرهای آمونیاک و کربنات آمونیوم پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی، غلظت آمونیاک، نسبت مایع به جامد و زمان بوده­اند که با روش سطح پاسخ مورد طراحی آزمایش و تحلیل نتایج قرار گرفته­اند. ضریب همبستگی بالای بدست آمده (96/0)، بیانگر انطباق خوب مدل درجه دو پیشنهادی با داده­های آزمایشگاهی بوده است. بازیابی مس تحت شرایط بهینه (غلظت 88 گرم بر لیتر امونیاک، نسبت مایع به جامد 7 و زمان فروشویی 120 دقیقه)، 22/96 درصد بدست آمده است.

کلید واژه ها: آمونیاک معدنمسکنی آمونیوم فروشویی ذخایرمعدنی علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی اصفهان