بررسی پارامتر­های مؤثر بر لیچنگ اسیدی نمونه منگنز کم عیار

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده داریوش عزیزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

در این مطالعه فرآیند لیچینگ اسیدی منگنز مجموعه معدن جنوب سبزوار مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد پارامتر­های تأثیرگذار بر میزان استخراج فلز منگنز از سنگ معدن مذکور مشخص گردد

بررسی پارامتر­های مؤثر بر لیچنگ اسیدی نمونه منگنز کم عیار

◊◊◊◊

داریوش عزیزی، دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تهران، dariushazizi@ut.ac.ir

سید ضیاءالدین شفائی، استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران  zshafaie@ut.ac.ir

محمد نوع پرست، استاد دانشکده معدن، دانشگاه تهران noparast@ut.ac.ir

علیرضا جبین پور، دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه تهران alirezajabin@ut.ac.ir

چکیده :

 در این مطالعه  فرآیند لیچینگ اسیدی منگنز مجموعه معدن جنوب سبزوار مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد پارامتر­های تأثیرگذار بر میزان استخراج فلز منگنز از سنگ معدن مذکور مشخص گردد. برای این منظور، نمونه معرفی از معادن منگنز جنوب سبزوار تهیه شد و مورد بررسی­های کانی شناسی قرار گرفت. نتاج نشان می داد که کانی منگنزدار نمونه پیرولوزیت بوده و حاوی 13 درصد منگنز، 45/3 درصد آهن و 50 درصد سیلیس می باشد. برای  بررسی فرآیند لیچینگ و پارامتر­های مؤثر آن، 28 آزمایش شامل 4 پارامتر متغییر،  با به کارگیری نرم افزار  DX7  و براساس روش طراحی آزمایش سطح پاسخ(Response Surface Methodology) طراحی و انجام گرفت. 4 پارامتر میزان اسید سولفوریک، اسیداگزالیک، زمان و درجه حرارت به عنوان پارامترهای تأثیرگذار بر میزان بازیابی فرآیند استخراج منگنز از سنگ معدن در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل آزمایشات نشان می داد نقطه بهینه فرآیند لیچینگ اسیدی پیرولوزیت در میزان 7 درصد اسید سولفوریک، 43 گرم بر لیتر اسید اگزالیک، دمای 65 درجه سانتیگراد و زمان 65 دقیقه می­باشد که در این شرایط بازیابی 44/93 درصد حاصل می­شود. همچنین،  افزایش هر 4 پارامتر مذکور باعث افزایش بازیابی می شوند ولی تأثیر افزایش میزان اسید سولفوریک از سایر پارامتر­ها شدیدتر تر بوده است. این مطالعه به خوبی نشان می­دهد استفاده از لیچینگ اسیدی در پرعیار سازی پیرولوزیت روش بسیار مؤثری بوده و پارامترهای انتخاب شده در این مطالعه در انجام فرآیند مذکور و دست یابی به بازیابی مناسب برای پیرولوزیت پیشنهاد می شوند.

کلید واژه ها: لیچینگ منگنز کانیشناسی پیرولوزیت سنگمعدن علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی خراسان رضوى