انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد مهدی نیک‌منش
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد

◊◊◊◊

محمد مهدی نیک‌منش ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین ، Mahdi.nikmanesh@gmail.com

مهدی حسینی، دکتری مهندسی معدن، استادیار گروه معدن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، meh_hosseini18@yahoo.com

صفر فضلی، دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، fazli@ikiu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 تونل انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی ایران به طول 65 کیلومتر و قطر تمام شده 6 متر (قطر حفاری 8/6 متر) و به منظور انتقال سالانه بیش از 746 میلیون مترمکعب آب از سرشاخه های کارون به بخش مرکزی ایران در دست مطالعه  می‌باشد. با توجه به شرایط ویژه زمین شناسی، متراژ 0 تا 5450 متر تونل برای مطالعه انتخاب گردید. در این مقاله، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به ارزیابی سه روش حفاری - انفجار، حفاری با رودهدر و حفاری با TBM پرداخته شد. در این تحقیق 6 معیار اصلی، و 20 معیار فرعی در نظر گرفته شده که سرانجام حفاری با TBM به عنوان مناسب‌ترین روش برای حفاری این بخش از تونل انتقال آب بهشت‌آباد انتخاب گردید.

کلید واژه ها: بهشتآباد فلاتمرکزی کارون حفاری تونل زمین شناسی مهندسی چهارمحال